anh-3

Ngành thuế rà soát hồ sơ gia hạn, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng theo Nghị định số 41

Cơ quan thuế các cấp sẽ rà soát hồ sơ gia hạn, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về… Đọc tiếp »Ngành thuế rà soát hồ sơ gia hạn, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng theo Nghị định số 41