Hỗ trợ người nộp thuế ở Cục Thuế Hà Nội

3 tháng đầu năm, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 351 ngàn tỷ đồng, bằng 28% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù vẫn duy trì được tốc độ tăng song tiến độ thu các tháng đang có xu hướng giảm do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, thuế GTGT từ mức tăng 8% của quý IV/2019 đã giảm xuống mức tăng 4,7% trong 2 tháng đầu năm, đến tháng 3 chỉ còn tăng 4,5%, tính chung lũy kế 3 tháng tăng 2,5%. Tương tự, thuế TTĐB từ mức tăng 9,5% của quý IV/2019 giảm xuống còn tăng 8,6% trong 2 tháng đầu năm, lũy kế 3 tháng chỉ còn tăng 4,6%.

Riêng thuế TNDN ước đạt 75.600 tỷ đồng, bằng 29,5% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ, chủ yếu do tháng 1/2020 là thời điểm đến hạn tạm nộp thuế TNDN quý 4/2019 của các DN, tháng 3 là thời điểm nộp quyết toán thuế TNDN của năm 2019. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế năm 2019 tăng trưởng khá, số doanh nghiệp phát sinh thuế TNDN lớn và tập trung nộp thuế vào quý IV/2019, dẫn đến số thuế TNDN đạt khá.

Đến thời điểm này, dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp, nhiều hoạt động kinh tế bị ngưng trệ, nhiều ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nhất là vận tải hàng không, du lịch, dịch vụ ăn uống, lưu trú… Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng chịu tác động không nhỏ khi hầu hết các thị trường xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu nguyên vật liệu của Việt Nam như Trung Quốc, EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN đều chịu tác động nghiêm trọng của dịch bệnh.

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, ngày 8/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, trên cơ sở này, cùng với việc đánh giá tác động, tổng hợp để nắm bắt thực tế trên địa bàn do thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất nhằm chủ động có phương án, kịch bản điều hành thu trên địa bàn.

Trước mắt, cơ quan thuế tạo mọi điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo phương thức online, tập trung tuyên truyền, giải thích để người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng những quy định về giãn thời gian nộp thuế. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chức năng (kê khai, thanh tra, kiểm tra…) rà soát hồ sơ gia hạn, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Đặc biệt, các cục thuế phải chủ động phối hợp với chi nhánh VCCI tại địa phương trong quá trình thực hiện gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp, rà soát đối tượng được gia hạn cũng như đối tượng hộ kinh doanh được hưởng trợ cấp (hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm). Đồng thời, tạo điều kiện về mặt thủ tục cho các hộ và cá nhân kinh doanh khi kê khai tiền thuế khoán được miễn giảm do ngừng/nghỉ được tính trọn tháng kể cả trong trường hợp ngừng nghỉ không trọn tháng.

Đối với Nghị quyết 42/NĐ-CP ngày 9/4/2020 về hỗ trợ người dân gặp khó khăn, trong đó có hỗ trợ cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế, chi cục thuế phối hợp chặt chẽ với phòng Lao động Thương binh Xã hội các quận/huyện/thị xã, một mặt cung cấp danh sách, một mặt rà soát để nắm bắt ngược trở lại đối tượng, phục vụ công tác quản lý sau này.

Sau hơn 1 tuần kể từ thời điểm chính sách về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thông qua, đến ngày 17/4/2020 ngành thuế đã nhận được hơn 14.500 hồ sơ đề nghị gia hạn. Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người nộp thuế, đảm bảo các cơ quan nhà nước thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã kịp thời hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp, người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử. Trường hợp người nộp thuế không thể thực hiện gửi hồ sơ điện tử vì lý do bất khả kháng thì  gửi hồ sơ theo đường bưu chính, hạn chế tối đa việc nộp hồ sơ tại cơ quan thuế. Hiện cơ quan thuế các cấp vẫn đang tiếp tục nhận giấy đề nghị gia hạn, sẵn sàng tiếp nhận những vướng mắc, khó khắn của người nộp thuế.