Thương Hiệu Ngày Nay > KINH TẾ > Chuyển động doanh nghiệp

Chuyển động doanh nghiệp

nganh-go-1644465241240155264675-1

Thủ tục hoàn thuế VAT “lòng vòng”, doanh nghiệp “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”

Việc các địa phương chậm trễ thậm chí “đẻ” thêm thủ tục hoàn thuế đang tiếp tục khiến doanh nghiệp “khốn đốn” trong bối cảnh… Đọc tiếp »Thủ tục hoàn thuế VAT “lòng vòng”, doanh nghiệp “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”