Thương Hiệu Ngày Nay > KINH TẾ > Tấm lòng vàng

Tấm lòng vàng

Hình 1A

Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia: Hỗ trợ 48.000 hộp sữa cho trẻ em và người dân nước bạn trong đại dịch

Đầu tháng 05/2021, Angkormilk công ty con của Vinamilk ở Campuchia đã hỗ trợ 1.000 thùng sữa, tương đương 48.000 hộp sữa cho người dân… Đọc tiếp »Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia: Hỗ trợ 48.000 hộp sữa cho trẻ em và người dân nước bạn trong đại dịch