nldcachly

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và… Đọc tiếp »Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19