Đây được xem là sản phẩm mang lại những đột phá trong quản lý Ngành BHXH.

Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH được tích hợp với các hệ thống phần mềm Thu và quản lý sổ-thẻ; xét duyệt chính sách; giám định BHYT; kế toán tập trung; cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình

Hệ thống Tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH được Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) thiết lập theo mô hình Kho dữ liệu. Khái niệm này được hiểu là kho lưu trữ dữ liệu bằng thiết bị điện tử của một tổ chức, được thiết kế để hỗ trợ việc phân tích dữ liệu và lập báo cáo.

BHXH Việt Nam hiện đang sở hữu hệ thống phần mềm tập trung thống nhất toàn quốc, phục vụ nhiều hoạt động nghiệp vụ khác nhau. Với “Hệ thống Tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH” hoạt động song song, tạo lập được cơ sở dữ liệu tập trung, liên thông dữ liệu tất cả các mảng nghiệp vụ, cơ quan BHXH Việt Nam đã có hệ thống CNTT được chuẩn hóa theo kiến trúc hiện đại đang được ứng dụng trên thế giới.

Chia sẻ về ý tưởng ban đầu xây dựng Hệ thống này, ông Nguyễn Hoàng Phương – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT – BHXH Việt Nam cho biết, trước khi áp dụng Hệ thống Tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH, việc báo cáo, tổng hợp số liệu để xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ và các Bộ, ngành cũng như phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo ngành BHXH được thực hiện trên các hệ thống phần mềm nghiệp vụ khác nhau. Mỗi hệ thống phần mềm chưa có sự liên thông, chuẩn hóa đôi khi có sự trùng lặp dẫn đến việc dữ liệu khó được đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác và duy nhất, và trong một số trường hợp còn thiếu. Điều đó dẫn đến những khó khăn trong việc tập hợp dữ liệu, để lập các báo cáo, đưa ra các quyết định chiến lược.

“Từ thực trạng của những hạn chế trên có thể thấy, nhu cầu về một kho dữ liệu tập trung và hệ thống các công cụ ứng dụng CNTT chuyên dụng phục vụ các công tác thống kê, báo cáo và hỗ trợ ra quyết định là cần thiết, cấp bách”, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Phương chia sẻ. Do vậy, việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, thành phố để triển khai hệ thống nhằm xây dựng một kho dữ liệu tập trung của ngành BHXH và công cụ hỗ trợ ra quyết định với công nghệ hiện đại, tiên tiến và thông minh sẽ mang đến nhiều lợi ích. Hệ thống này sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, và ứng dụng CNTT trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành BHXH.

Việt Nga