Mặc dù những tác động từ dịch nCoV là khá lớn, bao trùm lên nhiều ngành kinh tế, nhiều lĩnh vực và đây sẽ là thách thức rất lớn trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Quảng Ninh. Với tinh thần quyết liệt và nỗ lực, tỉnh Quảng Ninh sẽ không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra – ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định.

Theo dự thảo kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh, tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh Quảng Ninh phấn đấu phải đạt trên 12%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 48.000 tỷ đồng (tại Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 2/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 230/NQ-HĐND ngày 7/12/2019 của HĐND tỉnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các sở, ngành làm rõ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng của ngành, lĩnh vực trong năm 2020 (QN)

Với kỷ lục, lần đầu tiên (năm 2019) Quảng Ninh thu ngân sách đạt gần 46.000 tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó thu nội địa đạt trên 34.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2018. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong 10 năm qua với tỷ lệ 12,01%, vượt chỉ tiêu đề ra. Theo đó, về nhiệm vụ năm 2020 Quảng Ninh có thể rất dễ dàng để vượt qua.

Tuy nhiên, các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế năm 2020 được xác định khi chưa có yếu tố ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV. Do vậy, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh sẽ khó hơn nhiều so với dự kiến ban đầu, nhất là đối với ngành du lịch, dịch vụ… Việc giảm các khoản thu từ du lịch trong quý I, II là điều không tránh khỏi (Tổng thu từ du lịch của Quảng Ninh năm 2019 là gần 29.500 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng thu ngân sách nội địa của toàn tỉnh).

Trước những khó khăn từ dịch bệnh sẽ tác động tới các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về nội dung liên quan đến kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh. Cuộc họp thống nhất, sẽ không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020. Tuy nhiên, Quảng Ninh sẽ điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế trong từng giai đoạn, thời điểm của năm để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo đó, ông Thắng yêu cầu các sở, ngành sớm điều chỉnh, báo cáo kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của ngành, lĩnh vực mình được phân công, gửi Sở KH&ĐT chậm nhất ngày 15/2. Đến 20/2, Sở KH&ĐT phải tổng hợp tham mưu với tỉnh để sớm có những điều chỉnh phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu đặt ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, từng sở, ngành phải có những giải pháp cụ thể và phải cố gắng nhiều hơn so với những năm trước. Phải xây dựng, làm rõ kế hoạch và sớm thực hiện những chương trình hành động cụ thể, có hiệu quả, hạn chế tối đa những ảnh hưởng từ dịch bệnh và phải có phương án bù đắp các chỉ tiêu dự kiến sẽ giảm trong năm nay. Cục Hải quan tỉnh cần phối hợp với TP Móng Cái sớm tổ chức hội nghị tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn…

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT Quảng Ninh, trong tháng 1/2020, tổng thu ước đạt 4.114 tỷ đồng, bằng 9% dự toán, bằng 99% so với cùng kỳ 2019. Chỉ đạo tại cuộc họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 1/2020, liên quan đến nội dung thu ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng yêu cầu, các sở, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thu, chi ngân sách.

Đồng thời, thực hiện rà soát tất cả các nguồn thu trên địa bàn; chống thất thoát, gian lận thuế, chống chuyển giá; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi “chuyển giá”, trốn thuế. Tập trung khắc phục các tồn tại trong quản lý thu trong khối kinh doanh dịch vụ, thu ngoài quốc doanh, hạn chế thu tiền sử dụng đất để phát triển đô thị. Chủ động nắm tình hình kế hoạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo nguồn thu ngân sách…

Lan Vũ