Để bảo đảm quy định phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, lần đầu tiên TP. HCM tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, Chương trình được truyền hình trực tiếp với 2 điểm cầu là Phòng Khánh tiết và địa điểm trưng bày hiện vật đã tạo nên thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975 tại Hội trường Thống Nhất (khu vực trưng bày xe tăng 390). Cùng với đó là các điểm cầu trực tuyến và trực tiếp tại UBND TP. HCM, Ủy ban MTTQ TP. HCM, 18 đơn vị sở – ngành, 24 quận – huyện, Thành Đoàn TP. HCM.

Các Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại điểm cầu Phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất TP. HCM.

Lễ kỷ niệm “45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Qua đó, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về giá trị lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975; những thành tựu to lớn mà đặc biệt là Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố cùng với cả nước thực hiện đường lối đổi mới, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Từ đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

Thay mặt Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trân trọng gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các thời kỳ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, quý đại biểu và đồng bào, đồng chí trên địa bàn TP. HCM lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong thời khắc thiêng liêng xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Chúng ta bày tỏ sự tri ân, biết ơn vô hạn sự cống hiến to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng, tưởng nhớ biết bao đồng bào đã hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của tổ quốc.

“Chúng ta mãi mãi biết ơn sự hy sinh vô bờ bến của quý Mẹ Việt Nam Anh hùng của các chiến sĩ lực lượng tình báo, lực lượng binh vận, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, đồng bào chiến sĩ cả nước và nhân dân Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn – TP HCM cho độc lập dân tộc thống nhất đất nước, chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc vì sự trường tồn của dân tộc vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy cũng đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của TP. HCM trong thời gian qua. Ông cho biết năm 2020 toàn Đảng bộ, chính quyền thành phố vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời quyết liệt chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố, đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhằm khơi dậy sức mạnh văn hóa, sức mạnh con người để tiếp tục phát triển thành phố.

“Trong thời gian tới, các cấp các ngành cần nghiêm túc phòng dịch Covid-19 để kiểm soát lây nhiễm, không để xảy ra dịch là tiền đề, kiên quyết để phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và 2021. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả sự lãnh đạo. Đảng bộ thành phố phải tập trung để thành phố tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước vì hạnh phúc của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân…”. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.