Chuyển tới nội dung

TP.HCM đề xuất phương án “giải cứu” đất xen cài trong các dự án nhà ở

UBND TP.HCM sẽ báo cáo Thủ tướng và các bộ ngành liên quan về hướng xử lý những vướng mắc đang tồn tại hiện nay đối với “đất xen cài” chưa phải là đất ở trong các dự án nhà ở.

TP.HCM đưa ra đề xuất về phương án “giải cứu” đất xen cài trong các dự án nhà ở

Sở Xây dựng TP.HCM vừa hoàn chỉnh dự thảo gửi UBND thành phố và đưa ra kế hoạch tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản. Nằm trong kế hoạch này có 63 dự án nhà ở thương mại đều là những dự án có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng.

Việc gỡ khó đề cập đến 8 nhóm vấn đề. Trong đó, trọng tâm là cách hiểu và vận dụng quy định quyền sử dụng đất ở hợp pháp khi làm thủ tục công nhận chủ đầu tư và việc xử lý phần đất xen cài, đất mương rạch … (đất do Nhà nước trực tiếp quản lý) trong các dự án nhà ở.

Sở Xây dựng cho biết, từ tháng 12/2015 đến nay, 63 dự án trên đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư. Đồ án quy hoạch được duyệt xác định những dự án trên đều là đất ở. Trong số 63 dự án có 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, được ghi trong quyết định thu hồi đất khi GPMB. Có 3 trong 63 dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng nhà ở.

Bên cạnh đó, về tiến độ, 71,4% số dự án (45/63 dự án) có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực thi hành; 17,5% (11/63 dự án) đã được chấp thuận đầu tư.

Để tháo gỡ khó khăn, Sở Xây dựng đã gửi UBND TP.HCM văn bản để trình Thủ tướng chấp thuận phương án “Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp”. Cụ thể là: “Diện tích đất có nguồn gốc do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng, nếu đã được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt, hoặc đã có văn bản của cơ quan thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng nhà ở, hoặc đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi giải phóng mặt bằng là để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, thì diện tích đất đó được coi là đất ở”.

Nếu phương án này được chấp thuận, UBND TP.HCM kiến nghị làm lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư theo Nghị định 99/2015 và Luật Nhà ở đối với 45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực. Thành phố sẽ hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đầu tư đối với 18 dự án còn lại.

Hướng giải quyết trong trường hợp đề xuất trên không được chấp thuận là: nhà đầu tư sẽ làm lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư đối với 58 dự án (gồm 7 dự án còn hiệu lực chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa công nhận chủ đầu tư, 45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực và 6 dự án đã chấp thuận đầu tư nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất).

Đối với 5 dự án còn lại, Nhà nước phải hoàn trả lại nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện hoặc hủy bỏ các quyết định thu hồi, giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất khi yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lại thủ tục công nhận chủ đầu tư theo Luật Nhà ở và quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư.

Sở Xây dựng nêu: “Việc này sẽ phát sinh yêu cầu về bồi thường Nhà nước hoặc khiếu nại của chủ đầu tư. Do đó, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn tất các thủ tục đầu tư tiếp theo và triển khai thực hiện dự án theo quy định”.

 

Khánh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: (028)62706698 – 0903851305 – 0971482407 (Mr.Trung Hiếu)
Email: thuonghieu.nn@gmail.com

© Thương Hiệu Ngày Nay. All right Reserved