Thương Hiệu Ngày Nay > KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ > Thế giới công nghệ > TP. Hà Nội tích hợp 444 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia

TP. Hà Nội tích hợp 444 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia

  • bởi

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 175/BC-UBND (ngày 25/6/2021) về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố.

Phóng viên đưa tin, trong 6 tháng qua, thành phố đã công bố 254 danh mục thủ tục hành chính, thay thế 14 thủ tục, bãi bỏ 175 thủ tục. Tính đến ngày 10/6, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là 1.905, trong đó cấp sở, cơ quan tương đương sở là 1.525 thủ tục, cấp huyện là 272 và cấp xã là 108 thủ tục.

Cũng trong thời gian này, số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công thành phố đạt trên 1 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 91%. Thành phố đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống. Đồng thời, bảo đảm 100% thủ tục hành chính của thành phố đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”; 100% quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành được công khai theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố đã đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Nửa đầu năm 2021, thành phố tăng cường triển khai hệ thống họp trực tuyến từ thành phố đến các điểm cầu trực tuyến của 579 xã, phường, thị trấn; đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, triển khai lắp đặt các thiết bị màn hình cảm ứng, trang thiết bị công nghệ thông tin, camera giám sát để tuyên truyền và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu chung cư, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố…

Hà Nội cũng tiếp tục duy trì Cổng dịch vụ công thành phố và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của thành phố; tiếp tục triển khai cung cấp cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp 1.685 thủ tục hành chính. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 1.217 thủ tục; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 468 thủ tục…

Thành phố cũng đã triển khai tích hợp 444 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đạt tỷ lệ 31,02%, vượt chỉ tiêu được giao.

Theo phóng viên, hiện nay, thành phố đang rà soát, đề xuất triển khai tích hợp tiếp các thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu, điều kiện lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng lộ trình và kế hoạch chung của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, thành phố đã ban hành kế hoạch khuyến khích, định hướng người dân, tổ chức và doanh nghiệp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn; xây dựng, phát triển thương mại điện tử, triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử…, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Sáu tháng cuối năm, Hà Nội tập trung nỗ lực thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của cả năm 2021. Chính vì vậy, thành phố sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện nghiêm túc việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tiến tới bảo đảm công tác gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa bốn cấp hành chính.

Lâm Tới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *