Ngành thuế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 được hưởng chính sách của Nhà nước.

Số liệu của Tổng cục Thuế cho thấy, 5 tháng đầu năm, thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 499.832 tỷ đồng, bằng 39,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Lý giải về kết quả thu NSNN giảm, theo Tổng cục Thuế trong tháng 4, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh trong đó có hoạt động cách ly xã hội, hầu hết các hoạt động dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa, hoạt động sản xuất kinh doanh khác bị hạn chế, đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 4 và tháng 5, qua đó tác động giảm kết quả thu NSNN.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc các nhóm ngành, lĩnh vực chịu tác động nặng của dịch bệnh COVID – 19, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đã làm sụt giảm sâu số thu ngân sách tháng 5 so với cùng kỳ.

Ngoài ra, số thu 5 tháng chịu tác động giảm một phần là do việc tăng cường các biện pháp thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP dẫn đến sản lượng tiêu thụ rượu bia tại nhiều địa phương giảm mạnh.

Theo Lãnh đạo Tổng cục Thuế, với những tác động giảm thu từ chính sách và tình hình dịch bệnh phức tạp, thu NSNN do cơ quan thuế quản lý mặc dù không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 97,6%) song để có được kết quả đó là do cơ quan thuế các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, như: Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế triển khai dự toán thu ngay từ ngày đầu, tháng đầu, phấn đấu tăng thu 7% so với dự toán được Quốc hội giao.

Đồng thời, giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 cho cục thuế, kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để đưa vào quản lý thuế, xác định chính xác số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng, giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các Cục Thuế với mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2020…

Theo Tổng cục thuế, đến nay cơ quan thuế tập trung kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, số lượng doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động đặc biệt là sau dịp tết nguyên đán, đảm bảo đưa vào quản lý thuế đối với 100% doanh nghiệp có kinh doanh, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, khai, nộp thuế của doanh nghiệp. Ngành thuế cũng xác định chính xác đối tượng, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu NSNN.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2020, toàn quốc có 48.341 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 5.419 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2019; có 30.607 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, giảm 90 doanh nghiệp; có 19.963 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 3.078 doanh nghiệp; nhưng cũng có 11.629 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, tăng 1.421 doanh nghiệp. Đến cuối tháng 5/2020, toàn quốc có 773.176 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 15.643 doanh nghiệp (tăng 2,06%) so với thời điểm cuối năm 2019.

Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất cho DN, tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID – 19, tính đến ngày 01/6/2020, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 128.684 Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bao gồm 101.974 doanh nghiệp và 26.710 hộ, cá nhân kinh doanh) với số tiền được gia hạn khoảng 36.963 tỷ đồng.

Cơ quan thuế tiếp tục cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tích hợp các dịch vụ này trên cổng thông tin trực tuyến của Chính phủ. Đặc biệt, thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế các cấp đã kịp thời nâng cấp hệ thống CNTT, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 được hưởng chính sách của Nhà nước” – đại diện Tổng cục Thuế cho hay.

Hằng Hà