Chuyển tới nội dung

Thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ

6 tháng đầu năm, ngành Công Thương đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

6 tháng đầu năm, ngành Công Thương đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo.

Thực hiện vai trò tham mưu cho bộ trong công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo, thời gian qua Vụ KH&CN (Bộ Công Thương) đã tích cực đổi mới, điều chỉnh phương thức triển khai công việc phù hợp với tình hình, tập trung hoàn thành tốt kế hoạch công tác đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Nhiều cơ chế, chính sách tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo của toàn ngành Công Thương.

684d9196fc747643899338db5a1df113

Hoạt động khoa và học công nghệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn

Cụ thể, Vụ đã trình lãnh đạo bộ các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nội dung sửa đổi, bổ sung một số luật: Luật KH&CN, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, Luật Năng lượng nguyên tử,… Vụ cũng tích cực tham gia với vai trò thành viên tổ biên tập, ban soạn thảo một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, góp ý nhiều văn bản có liên quan tới phạm vi quản lý của vụ.

6 tháng đầu năm, Vụ đã thẩm tra, chuyển Bộ KH&CN thẩm định 7 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), công bố 22 TCVN. Nhiều TCVN, Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) đã được giao các đơn vị xây dựng, trong quá trình thẩm tra, thẩm định để trình phê duyệt. Mạng lưới các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong ngành Công Thương được mở rộng…

Theo ông Trần Việt Hòa – Vụ trưởng Vụ KH&CN, trong 6 tháng đầu năm, Vụ tiếp tục tập trung đổi mới công tác quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động KH&CN, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình, thủ tục để tạo sự đồng bộ và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động KH&CN; nghiên cứu, xây dựng phương án đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý hoạt động KH&CN của bộ; tăng cường xây dựng các cơ sở dữ liệu, hỗ trợ công tác quản lý KH&CN.

“Công tác chuyên môn theo lĩnh vực phụ trách của ngành đã được quan tâm triển khai tốt theo tinh thần chủ động đổi mới, bám sát thực tiễn, đặc biệt trong hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo. Các đề tài, nhiệm vụ KH&CN đã được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực như: Công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim, điện tử – tự động hóa, dệt may, da giày, an toàn thực phẩm…” – ông Hòa khẳng định và cho biết, để hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo có chiều sâu, thực chất hơn nữa, trong thời gian tới, trên tinh thần đổi mới và quyết tâm, Vụ KH&CN sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho bộ trong việc ban hành cơ chế, chính sách cũng như giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển của ngành.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Vụ triển khai thực hiện: Tập trung hoàn thành và trình lãnh đạo bộ phê duyệt Chiến lược KH&CN và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương giai đoạn 2021 – 2030; tích cực phối hợp với đơn vị chuyên môn, đầu mối có liên quan để trình phê duyệt 2 đề án/chương trình KH&CN về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh và phát triển sản phẩm theo chuỗi. Đồng thời, tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo đúng kế hoạch; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN ngành Công Thương; triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa của ngành Công Thương…

Thu Hường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: (028)62706698 – 0903851305 – 0971482407 (Mr.Trung Hiếu)
Email: thuonghieu.nn@gmail.com

© Thương Hiệu Ngày Nay. All right Reserved