Trước đó, Quốc hội đã quyết nghị chuyển đổi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công đối với 3 dự án thành phần Mai Sơn – Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây.

3 dự án thành phần Mai Sơn – Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây thuộc Cao tốc Bắc – Nam được chuyển đổi sang đầu tư công.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các bộ, ngành, đặc biệt là của các Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp, Thường trực Chính phủ đã thống nhất đồng ý về nguyên tắc ủy quyền Bộ trưởng Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư trong việc triển khai các dự án sau khi chuyển sang đầu tư công.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo, lấy ý kiến thành viên Chính phủ để Thủ tướng có thể ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết 117 của Quốc hội ngay trong ngày mai.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ GTVT phải tập trung, làm quyết liệt hơn để khởi công xây dựng các gói thầu đầu tiên của 3 dự án này vào cuối tháng 8/2020.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án đã được các địa phương triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành, trong đó, đoạn Mai Sơn – QL45 đạt 81,3%; đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết đạt 95%; đoạn Phan Thiết – Dầu Giây đạt 76,8%.

Thông tin từ Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) cho biết, hiện nay, Bộ GTVT đã yêu cầu Ban QLDA7, Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo tư vấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để triển khai các nội dung: Điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các gói thầu xây lắp; Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp,… ngay khi Chính phủ ban hành Nghị quyết.

“Cục QLXD phối hợp với các ban QLDA, tư vấn và các bên liên quan hoàn thành các thủ tục để phấn phấn đấu khởi công một số gói thầu trong tháng 9/2020 và các gói thầu còn lại trong năm 2020”, Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

Được biết, dự án cao tốc Mai Sơn – QL45 dài 53,5km, tổng mức đầu tư 12.343 tỷ đồng; cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài 100,8km, tổng mức đầu tư 11.183 tỷ đồng; cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây dài 99km, tổng mức đầu tư 13.656 tỷ đồng.

Trước đó, tại Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020, Quốc hội đã quyết định chuyển đổi phương thức đầu tư từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước đối với 3 dự án thành phần: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây.

Đồng thời bổ sung vốn đầu tư không quá 23.461 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ba dự án này khi chuyển đổi sang đầu tư công sẽ thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia.

“Mặc dù tại Tờ trình số 282/TTr-CP ngày 5/6/2020, Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội cho phép cấp quyết định đầu tư dự án trước đây tiếp tục thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư để thực hiện điều chỉnh dự án và các trách nhiệm khác của người quyết định đầu tư. Tuy nhiên, Quốc hội không quyết định nội dung này. Vì vậy, trong khi luật pháp chưa quy định rõ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến dự án thuộc tiêu chí quan trọng quốc gia có được áp dụng đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP được chuyển đổi sang đầu tư công hay không như ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải; để bảo đảm chặt chẽ, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để triển khai Nghị quyết số 117/2020/QH14 của Quốc hội, trên nguyên tắc đúng thẩm quyền theo quy định đối với dự án quan trọng quốc gia”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo mới đây.

Đối với 5 dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư và triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Anh Duy