Khẳng định thành công trong chống dịch của Việt Nam là một điểm sáng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chúng ta đã thành lập “trạng thái bình thường mới” để hồi phục sản xuất kinh doanh.

Kết luận Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định doanh nghiệp là lực lượng chủ chốt trong mặt trận kinh tế.

“Chúng ta đồng ý đưa các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam để tiếp tục làm việc, phát triển trước hết là từ Lào, Campuchia và một số nước khác”, Thủ tướng nói.

Xác định doanh nghiệp là lực lượng chủ chốt trong mặt trận kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp không trông chờ ỉ lại.

“Doanh nghiệp phải được tái cơ cấu nâng cao trình độ trong sản xuất để phát triển bền vững, đồng thời áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong phát triển nâng cao năng suất, giá trị”, Thủ tướng yêu cầu.

Cùng với đó, Người đứng đầu Chính phủ khẳng định vai trò của các Bộ ngành, địa phương. “Rất nhiều kiến nghị được gửi tới, chúng tôi yêu cầu Chính phủ và các cơ quan lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư, doanh nghiệp để Chính phủ có nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thời gian tới. Các địa phương có chương trình hành động tháo gỡ khó khăn cụ thể cho doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường hậu kiểm, làm nhanh các thủ tục, nhất là các vướng mắc tại các địa phương doanh nghiệp đang có trụ sở sản xuất.

“Không được đổ qua, đổ lại chậm mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp đang chờ các địa phương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, do đó, yêu cầu xử lý ngay để giữ lao động – giữ thị trường – giữ danh dự bản lĩnh doanh nhân Việt Nam “đổi mới trung thực và phát triển””, Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Bên cạn các chương trình hành động, Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành liên quan giải quyết các vấn đề về tài khoá. “Các doanh nghiệp đều mong muốn cần giữ vĩ mô, đặc biệt là lạm phát và giữ giá trị đồng tiền Việt Nam”, Thủ tướng nói.

Nhà nước và doanh nghiệp phối hợp đào tạo nguồn nhân lực. “Đây là yêu cầu cấp bách hiện nay”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng, các Hiệp hội cần nắm bắt các kiến nghị của doanh nghiệp. “Doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Việt Nam lửa thử vàng gian nan thử sức, khó khăn 2 chúng ta phải cố gắng 3. Chúng ta cùng đoàn kết, cùng quyết tâm lập thành tích năm nay và những năm sau. Chúc doanh nghiệp, nhà đầu tư thành công đóng góp cho sự phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.