Thương Hiệu Ngày Nay > KINH TẾ > Đầu tư > Tăng tốc đầu tư công: “Rót” vào các dự án trọng điểm

Tăng tốc đầu tư công: “Rót” vào các dự án trọng điểm

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Tỷ lệ giải ngân của từng năm sẽ quyết định thành công của cả giai đoạn này.

Capture

Giải ngân đầu tư công các lĩnh vực năm 2021.

Báo cáo của Chính phủ chỉ rõ, tổng số vốn ngân sách Nhà nước dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng, chiếm 28% tổng chi ngân sách Nhà nước. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân bình quân giai đoạn này trên 90%… Số vốn ngân sách Trung ương cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương được phân bổ chi tiết tối đa là 1.350 nghìn tỷ đồng, gồm vốn trong nước 1.080 nghìn tỷ đồng, vốn nước ngoài 270 nghìn tỷ đồng. Số vốn ngân sách địa phương được phân bổ 1.370 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, cho 13 ngành, lĩnh vực được ưu tiên. Cụ thể, tập trung cao nhất cho các hoạt động kinh tế chiếm 74,1% của tổng số vốn kế hoạch; kế đến là lĩnh vực quốc phòng, chiếm 7,7%; Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp chiếm 3,8%; Y tế, dân số và gia đình chiếm 3,2%; Trong lĩnh vực hoạt động kinh tế, giao thông là ngành nhận được sự ưu tiên cao nhất về bố trí vốn kế hoạch giai đoạn 2021-2025, chiếm 52,3% số vốn ngân sách Trung ương và 68,8% của số vốn kế hoạch bố trí cho các hoạt động kinh tế trong cùng giai đoạn.

dautucong

Báo cáo của Chính phủ chỉ rõ, tổng số vốn ngân sách Nhà nước dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng, chiếm 28% tổng chi ngân sách Nhà nước.

Phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bố trí theo thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật, trong đó thu hồi dứt điểm số vốn ứng trước kế hoạch đã được tổng hợp, báo cáo trong giai đoạn trước; hoàn thành các dự án chuyển tiếp, giảm số dự án khởi công mới so với giai đoạn trước.

Đồng thời, tiếp tục khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, bảo đảm tổng số dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 dưới 5.000 dự án. Cụ thể, bố trí đủ vốn đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là 100 nghìn tỷ đồng, trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 50 nghìn tỷ đồng, xây dựng nông thôn mới là 30 nghìn tỷ đồng; giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững là 20 nghìn tỷ đồng.

Ngọc Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *