Thương Hiệu Ngày Nay >

Vương Đình Huệ

Ong-VUong-Dinh-Hue-3

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cam kết cố gắng hết sức mình vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của… Đọc tiếp »Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc