Thương Hiệu Ngày Nay >

Trung tâm Triển lãm Cao Hùng và Bến tàu Kha Shing 22 (Đài Loan)