Thương Hiệu Ngày Nay >

Bà Mai Kiều Liên – TGĐ Vinamilk