Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, bất động sản 

Trước tình cảnh “khó khăn chồng chất” của thị trường BĐS nói chung cũng như của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này nói riêng, mới đây, Bộ Xây dựng đã “ngồi lại” với các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, bất động sản nhằm lấy ý kiến, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thúc đẩy lĩnh vực nhà ở – BĐS tăng trưởng ổn định, bền vững.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, bên cạnh những mặt tích cực, những biến động mạnh vừa qua đã cho thấy thị trường BĐS Việt Nam chưa thật sự phát triển bền vững, đặc biệt do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với các hoạt động của các doanh nghiệp và giao dịch thị trường BĐS đã gây ra những thiệt hại, những thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp và thị trường.

Cụ thể, COVID-19 đã có những tác động như khiến khoảng 80% số lượng sàn giao dịch đóng cửa, số còn lại đều hoạt động cầm chừng; tỷ lệ người lao động mất việc, tạm ngừng công việc hoặc làm việc cầm chừng trong lĩnh vực BĐS tương đối lớn.

Đặc biệt, lượng doanh nghiệp được thành lập mới tăng thấp nhất trong cùng kỳ giai đoạn 2015-2019, trong đó số lượng doanh nghiệp BĐS thành lập mới giảm 11,9%, tạm ngưng kinh doanh tăng 94,1% so với cùng kỳ năm 2019- tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng cao nhất trong các ngành nghề; số lượng, giá trị sản phẩm BĐS tồn kho tăng…

Trước những khó khăn của thị trường BĐS trong nước, những giải pháp gỡ khó cho thị trường và doanh nghiệp của Bộ Xây dựng vừa qua như đưa ra các giải pháp về thể chế, tài khóa và tín dụng đối với phát triển nhà ở và thị trường BĐS, đặc biệt là tập trung trọng tâm phát triển nhà ở xã hội – coi đây là giải pháp tạo đà, kích thích sự phát triển của thị trường bất động sản trong giai đoạn khó khăn đã nhận được sự đồng tình của các chuyên gia.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia giải pháp cần kíp trước mắt mà Bộ Xây dựng cần phối hợp đánh giá kỹ lưỡng tình hình ở 2 thị trường lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, rà soát việc triển khai các dự án nhà ở, BĐS lớn ở hai địa phương này bởi đây là thị trường lớn nhất.

Các chuyên gia cũng cho rằng trong giai đoạn khó khăn hiện nay, Bộ Xây dựng sớm đề xuất với Chính phủ có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như: Xem xét cho phép chậm nộp, giãn nộp tiền sử dụng đất; hỗ trợ miễn giảm thuế cho doanh nghiệp; điều chỉnh giảm lãi suất cho vay;…

Trước những ý kiến, đề xuất của các chuyên gia, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành đưa ra các giải pháp, nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tổng thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh.

Được biết, hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát thì về cơ bản thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian qua đã có bước phát triển tương đối ổn định. Về cơ chế chính sách pháp luật đã cơ bản hoàn thiện, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng được nâng cao, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; số lượng dự án ngày càng nhiều, quy mô dự án lớn tăng cao, sản phẩm bất động sản ngày càng đa dạng phong phú.

Nhiều dự án nhà ở, khu đô thị mới… với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ đã được hình thành ngày càng nhiều làm thay đổi bộ mặt đô thị, nâng cao điều kiện sống của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và góp phẩn bảo đảm an sinh xã hội.