Trong công tác quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, việc áp dụng công nghệ số để quản lý cho tốt sẽ khả thi hơn, thay vì “cấm đoán”, hạn chế phân lô bán nền, là một chế tài ít được áp dụng ở các nước tiên tiến và phát triển trong lĩnh vực BĐS.

Bình Phước là một địa phương nghèo, kém phát triển, hạ tầng giao thông cũng đã được cải thiện một cách tích cực. Tuy nhiên, mật độ phát tiển dân cư và đô thị đang còn là những mặt hạn chế do tính đặc thù là đất đai của Bình Phước chủ yếu là đất trồng cao su. Những diện tích cao su từ ở một số khu vực không còn chất lượng do cằn cỗi dẫn đến kém hiệu quả kinh tế.

Đặc biệt là những diện tích đất cao su này lại nằm sát trung tâm TP nhưng lại gặp phải không ít khó khăn trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng. Thêm vào đó, tới nay nếu lại bị hạn chế trong việc phân lô bán nền theo quy định của Chính phủ, sẽ càng thêm khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực BĐS.

 

Quy định cấm phân lô bán nền sẽ kìm hãm phát triển đô thị, kinh tế xã hội của nhiều địa phương

Việc cấm phân lô bán nền chưa hẳn đã là giải pháp tốt trong quản lý, ngược lại có thể sẽ nhận được kết quả là phản ứng ngược, kìm hãm sự phát triển kinh tế của nhiều địa phương.

Từ những yếu tố trên, những bất hợp lý của các khu vực là đất hỗn hợp, đất khu dân cư xây dựng mới trong các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; phân loại, xây dựng tiêu chí điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, để người sử dụng đất trong khu vực thực hiện các quyền theo quy định pháp luật về đất đai sẽ gặp phải rào cản và kéo theo sự kìm hãm phát triển đô thị, kinh tế xã hội của các địa phương.

Bên cạnh đó, căn cứ vào thực tế, Bình Phước cũng nên chủ động báo cáo vấn đề này cho Chính phủ kịp thời để giải quyết những tồn tại, góp phần làm ổn định thị trường BĐS cũng như trong khâu quản lý nhà nước.

Võ Quang Thuận