Cục thuế Hà Nội hỗ trợ người nộp thuế

Theo tính toán có khoảng 98% tổ chức, doanh nghiệp và gần 350 ngàn hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất. Đây là con số rất lớn.

Để đảm bảo an toàn cho người nộp thuế cũng như cơ quan thuế trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 còn diễn biến phức tạp, các biện pháp giãn cách xã hội nhiều cấp độ vẫn tiếp tục được thực hiện, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan thuế trên toàn quốc thực hiện triển khai ngay các các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ,Tổng cục Thuế đã triển khai gấp các giải pháp công nghệ thông tin để đảm bảo phần lớn doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện gửi hồ sơ đến cơ quan thuế bằng hình thức điện tử.

Tổng cục Thuế đã tiến hành nâng cấp phần mềm khai thuế để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thông báo cho cơ quan thuế về việc doanh nghiệp thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; đồng thời nâng cấp các ứng dụng của ngành thuế để tiếp nhận đề nghị gia hạn của người nộp thuế, xác định lại thời hạn nộp của các khoản thuế và tiền thuê đất được gia hạn. Việc này nhằm đảm bảo mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp, người nộp thuế một cách nhanh nhanh chóng, thuận lợi trên cơ sở ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin.

Chỉ sau chưa đầy một tuần kể từ ngày nghị định được ban hành Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng Thuế điện tử như: Ứng dụng Etax phiên bản 1.7.9, ứng dụng iCaNhan phiên bản 1.1.8 và ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.3.8 để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất bằng phương thức điện tử.

Trong tháng 4, Tổng cục Thuế tiếp tục tích hợp dịch vụ với Cổng dịch vụ công quốc gia để hỗ trợ người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn thông qua đăng nhập từ Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hiện nay đang có khoảng 99,91% doanh nghiệp và khoảng trên 83.000 hộ/cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử nên các đối tượng này có thể dễ dàng thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế cũng đã kịp thời hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp, người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử. Trường hợp doanh nghiệp, người nộp thuế không thể thực hiện gửi hồ sơ điện tử vì lý do bất khả kháng thì hướng dẫn người nộp thuế gửi hồ sơ theo đường bưu điện, hạn chế tối đa việc nộp hồ sơ tại cơ quan thuế.

Số liệu lũy kế tính đến hết ngày 29/4/2020, cả nước có tổng cộng trên 63.500 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế. Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 29/4/2020 là gần 18.700 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 18.652 tỷ đồng, gia hạn đối với cá nhân là 46 tỷ đồng. Hiện cơ quan thuế các cấp vẫn đang tiếp tục nhận giấy đề nghị gia hạn, sẵn sàng tiếp nhận những vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế.

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, để kịp thời phát huy hiệu quả của chính sách hỗ trợ, ngay từ bước đầu soạn thảo, Tổng cục Thuế đã có văn bản lấy ý kiến cơ quan thuế địa phương về các giải pháp chính sách tại dự thảo Nghị định, qua đó đã có những ý kiến đóng góp, những đề xuất kiến nghị rất thiết thực gửi tới bộ phận soạn thảo. Tổng cục Thuế cũng đã gửi văn bản đến các Cục Thuế để cập nhật nội dung Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ phương án tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để Cục Thuế nắm bắt kịp thời nội dung của Nghị định. Đồng thời, Tổng cục Thuế đã đề nghị các Cục Thuế cung cấp thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế biết, theo dõi sát để triển khai thực hiện sau khi Nghị định được ban hành.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 29/4/2020 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1700/TCT-DNNCN chỉ đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế trên toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do COVID-19 theo đúng quy định Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp chủ động phối hợp với UBND, các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các nội dung tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác tuyên truyền cần đảm bảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục để các trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện đúng và kịp thời nhận được gói hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt tại các Chi cục thuế, căn cứ dữ liệu quản lý thuế, chủ động rà soát phối hợp với UBND cấp xã tuyên tuyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định sớm tiếp cận chính sách hỗ trợ để hoàn thành thủ tục hồ sơ gửi UBND cấp xã niêm yết công khai, tổng hợp báo cáo đảm bảo thuận lợi, kịp thời thời hạn, đúng trình tự, thủ tục.

Bên cạnh đó, các Chi cục Thuế cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện chặt chẽ khâu rà soát, thẩm định hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, kịp thời trình UBND cấp huyện tổng hợp trình UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đảm bảo về thời gian, trình tự xử lý, nhanh chóng, chính xác, không để trục lợi chính sách, gây mất ổn định tình hình trật tự trên địa bàn.