Chuyển tới nội dung

Mô hình vận hành và chuyển đổi số

Nắm rõ mô hình vận hành giúp doanh nghiệp luôn mang lại giá trị cho khách hàng và đạt được sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó mô hình vận hành còn giúp doanh nghiệp quản trị các rủi ro.

Mô hình vận hành quan trọng trong chuyển đổi số vì thông qua mô hình vận hành, doanh nghiệp nắm rõ 01-tại sao chuyển đổi số 02- chuyển đổi số như thế nào 03- chuyển đổi số cái gì 04- chuyển đổi số ở đâu 05- ai thực hiện chuyển đổi số cho ai 06- chuyển đổi số khi nào – thứ tự ưu tiên và 07- chuyển đổi số sẽ cần bao nhiêu đầu tư. Doanh nghiệp cần chuẩn hóa mô hình vận hành – bản đồ hoạt động để từ đó có thể thấy rõ cần thực hiện chuyển đổi số như thế nào. Mô hình vận hành giúp cụ thể cho chuyển đổi số như sau:

Tư duy chiến lược: Chuyển đổi số sử dụng công nghệ để thúc đẩy sự đổi mới, cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Thiếu đi mô hình vận hành sẽ tạo khó khăn khi doanh nghiệp không thấy rõ giá trị chiến lược mang lại cho từng cấu phần hoạt động của doanh nghiệp. Thứ hai mô hình vận hành giúp cho doanh nghiệp nắm được bức tranh toàn cảnh chuyển đỏi số sẽ tác động tới toàn bộ bức tranh chiến lược của doanh nghiệp.

Tối ưu hóa quy trình: Chuyển đổi số có mục tiêu nhằm số hóa các quy trình kinh doanh. Các quy trình kinh doanh chưa được hiện thực hóa thì doanh nghiệp sẽ rất khó triển khai số hóa. Mô hình vận hành giúp xác định và tối ưu hóa các quy trình có thể tự động hóa, số hóa hoặc tinh gọn, dẫn đến cải thiện hiệu suất và hiệu quả trong doanh nghiệp.

Linh hoạt và phản ứng nhanh: chuyển đổ số đòi hỏi doanh nghiệp phải linh hoạt và nhanh chóng phản ứng với thay đổi thị trường, yêu cầu của khách hàng và các thách thức từ cạnh tranh. Mô hình vận hành hoàn chỉnh giống như khối Lego cho phép doanh nghiệp ra quyết định nhanh hơn bằng cách thay đổi các phương án mô phỏng lựa chọn phương án tối ưu. Tốc độ điều chỉnh thay đổi cũng nhanh chóng hơn khi mô hình cung cấp nhiều phương án và lựa chọn.

Lựa chọn và tích hợp công nghệ: Chuyển đổi số nhằm triển khai và tích hợp các công nghệ và hệ thống mới khác nhau vào hệ thống và công nghệ hiện tại của tổ chức. Mô hình vận hành giúp doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp giữa cơ sở hạ tầng công nghệ, công cụ và hệ thống. Mô hình giúp doanh nghiệp giảm rủi ro và không tương thích khi lựa chọn và tích hợp các công nghệ thông qua đánh giá các tác động của các yếu tố này tới vận hành.

Trải nghiệm khách hàng: Chuyển đổi số tập trung vào cải thiện trải nghiệm khách hàng và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và gia tăng giá trị. Mô hình vận hành chỉ rõ cách doanh nghiệp đang thực hiện ba bước trên như thế nào trong toàn bộ hệ thống vận hành nội tại và từ đó giúp cho doanh nghiệp đánh giá, lựa chọn và triển khai các giải pháp chuyển đổi số dựa trên hiểu biết sâu sắc về mong muốn, ý thích và hành vi của khách hàng.

Quản trị sự thay đổi: Mô hình vận hành là công cụ tốt nhằm cung cấp khung vững chắc để quản trị sự thay đổi trong tổ chức. Mô hình chỉ rõ các thành phần hệ thống, các thức các thành phần hoạt động từ đó giúp doanh nghiệp lập kế hoạch và quản trị thay đổi cho từng bộ phận và tổng thể doanh nghiệp. Mô hình còn đóng vai trò truyền thông tổng thể giúp cho mọi nhân viên thấy rõ thay đổi cái gì, thay đổi ra sao và kết quả thay đổi sẽ như thế nào trong doanh nghiệp.

Con người và phát triển năng lực: Thành công của bất kỳ dự án chuyển đổi nào đó là học tập liên tục nhằm phát triển năng lực mới đáp ứng thay đổi. Mô hình hoạt động giúp xác định các năng lực cũng như khoảng cách năng lực còn thiếu để hỗ trợ chuyển đổi số thành công. Nó cũng chỉ rõ yêu cầu cho các hoạt động nhân sự như tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân tài để đảm bảo tổ chức có đúng người đúng chất lượng đáp ứng yêu cầu.

Quản trị rủi ro: Các dự án chuyển đổi số có tỷ lệ thất bại rất nhiều. Hiểu rõ mô hình hoạt động giúp xác định những khó khăn trong hệ thống vận hành doanh nghiệp. Đặc biệt những vấn đề liên quan liên bộ phận, liên chức năng để từ đó có các phương án xử lý trong triển khai chuyển đổi số. Nghiên cứu mô hình vận hành giúp cho đánh giá rủi ro toàn hệ thống doanh nghiệp giúp chuẩn bị kế hoạch xử lý tổng thể toàn bộ rủi ro.

Tổng thể, mô hình hoạt động là một khung hướng dẫn cho chuyển đổi số, cung cấp một lộ trình cho tổ chức để tận dụng hiệu quả các công nghệ số, tối ưu hóa quy trình và cân đối hoạt động với các mục tiêu chiến lược. Kết hợp mô hình vận hành và chuyển đỏi số chặt chẽ doanh nghiệp đảm bảo hai mặt quan trọng đó là kế hoạch và thực thi luôn luôn tích hợp chặt chẽ với nhau. Nắm vững mô hình vận hành giúp đạt sự phát triển bền vững và chuẩn bị cho chuyển đổi số hiệu quả trong tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: (028)62706698 – 0903851305 – 0971482407 (Mr.Trung Hiếu)
Email: thuonghieu.nn@gmail.com

© Thương Hiệu Ngày Nay. All right Reserved