Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững Vùng miền Trung, các giải pháp được Chính phủ đưa ra là: Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, Phát triển mạng lưới trung tâm logistics, Ưu tiên bố trí nguồn lực. Trong các giải pháp nêu trên, Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo phát triển mạng lưới trung tâm logistics Vùng miền Trung.

Tỉ trọng chi phí logistics ở Việt Nam cao hơn hẳn so với các nước khác

Về giải pháp liên kết các ngành, lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT có phương án đầu tư hoàn thành hệ thống đường cao tốc trong khu vực, hệ thống đường ven biển và các tuyến đường trục ngang kết nối từ các tỉnh Duyên hải miền Trung lên Tây Nguyên; kết nối đường sắt hiện hữu với các cảng biển…

Bộ Công Thương ưu tiên phát triển mạng lưới trung tâm logistics của vùng, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, gần nguồn cung cấp hàng hóa như khu công nghiệp, hệ thống cảng, gần khách tiêu thụ…

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng Chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển, trong đó đánh giá tiềm năng, lợi thế của các tỉnh, thành phố vùng miền Trung đến năm 2030, tầm nhìn 2050…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cơ bản, đường ven biển và các công trình trọng điểm của vùng, các dự án khắc phục khô hạn, bảo vệ nguồn nước ngọt.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố trong vùng miền Trung làm tốt công tác thu hút, kêu gọi và định hướng đầu tư; đẩy mạnh thu hút FDI phù hợp và nghiên cứu phát triển các Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Khu công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị tăng cao, Khu công nghiệp sinh thái; đầu tư mở rộng các cảng hàng không, bao gồm cả các cảng hàng không quốc tế theo hướng tư nhân hóa, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành…

Theo DĐDN