Thương Hiệu Ngày Nay > THỊ TRƯỜNG > Chuyển động thị trường > Mặt bằng giá mới: Điều hành giá trong điều kiện mới

Mặt bằng giá mới: Điều hành giá trong điều kiện mới

  • bởi

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV đã cho biết, với nền kinh tế có độ mở tới 200%, Việt Nam có kịch bản cụ thể trong điều hành giá.

LTS: Việc lạm phát tăng không ngạc nhiên bởi nó phản ánh sự hồi phục của nền kinh tế. Nhưng nếu nó tăng nhiều hơn trong tương quan tăng trưởng kinh tế thì lại là câu chuyện khác. Vì vậy cần tính tới một kịch bản mặt bằng giá mới và các giải pháp để hạn chế thiệt hại do chi phí đầu vào tăng cao. 

binhongia_XEJE

Bám sát mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%, năm 2021 sẽ chủ động xây dựng kịch bản điều hành giá các mặt hàng thiết yếu.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý giá trong điều kiện mới, năm 2021, công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát cần tiếp tục thực hiện một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã xây dựng và lên kịch bản điều hành giá trong năm 2021, bám sát mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% Quốc hội đề ra. Đồng thời, Cục sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với các dịch vụ công và hàng hóa quan trọng thiết yếu. Trong năm 2021 sẽ chủ động công tác dự báo, tính toán, xây dựng kịch bản điều hành giá các mặt hàng thiết yếu theo lộ trình thị trường.

Cũng theo ông Tuấn, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ – Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá. Trong đó, tập trung theo dõi sát diễn biến cung – cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao có tính mùa vụ để hạn chế tăng giá ngay từ đầu năm. Tiếp tục chủ động công tác dự báo, tính toán, xây dựng kịch bản và điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, cần tập trung kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với mặt hàng bình ổn giá; các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá… Đặc biệt, đối với các thị trường cốt lõi như tài chính – tiền tệ, công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng phải bám sát diễn biến trong nước và ngoài nước để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

 

Nguyễn Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *