Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có kiến nghị lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất “luật hoá” quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị quyết 42/2017/NQ-QH14.

bat-dong-san

HoREA cho rằng đang có sự thiếu công bằng với các doanh nghiệp “bình thường” khi chuyển nhượng dự án bất động sản

Cụ thể, theo HoREA điều này sẽ cho phép xử lý “nợ xấu” là tài sản bảo đảm là bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mà về bản chất đây là hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản dưới hình thức xử lý nợ xấu, mà nên luật hoá để áp dụng chung cho tất cả các trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất để đảm bảo tính công bằng và coi chuyển nhượng dự án là hoạt động bình thường theo nhu cầu của doanh nghiệp và nộp thuế chuyển nhượng dự án cho Nhà nước.

Phân tích rõ hơn, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho biết, điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị quyết 42/2017/NQ-QH14 cho phép tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dự án bất động sản khi có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tạo điều kiện ưu ái cho các ngân hàng thương mại xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dự án bất động sản.

Trong lúc các doanh nghiệp bất động sản “bình thường” muốn chuyển nhượng dự án bất động sản thì phải có sổ đỏ. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện dự án đầu tư đúng theo tiến độ đã được phê duyệt.

Theo các quy định trên đây thì dẫn đến tình trạng doanh nghiệp gây ra nợ xấu tại các tổ chức tín dụng có tài sản bảo đảm là dự án bất động sản thì lại được chuyển nhượng dự án khi đã có sổ đỏ hoặc có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong lúc các doanh nghiệp bất động sản khỏe mạnh không gây ra nợ xấu thì chỉ được chuyển nhượng dự án khi đã có sổ đỏ.

thi-truong-bds

HoREA kiến nghị luật hóa việc chuyển nhượng dự án bất động sản khi đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Theo đó, HoREA kiến nghị gia hạn Nghị quyết 42/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời đề nghị luật hoá việc cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản khi đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tạo điều kiện vừa xử lý nợ xấu tài sản bảo đảm là bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại, vừa áp dụng chung cho các hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản khác.

Ngoài ra, đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 194 Luật Đất đai 2013: “Đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi đã có Giấy chứng nhận, hoặc đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện dự án đầu tư đúng theo tiến độ đã được phê duyệt”, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Cuối cùng HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014: “Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, hoặc đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng”, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Diệu Hoa