Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.

Tổng công tác do ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm tổ trưởng. Tổ phó gồm ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Các thành viên gồm: Ông Nguyễn Cao Lục – Phó Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ; Ông Nguyễn Đức Chi – Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ông Lê Minh Ngân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại TP Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết , tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản dối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương. Tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các doanh nghiệp có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan đến các dự án bất động sản đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý theo báo cáo của các địa phương; kiến nghị giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại một số tỉnh, thành phố.

Trước đó, Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV vừa được thông qua nêu rõ: Khẩn trương hoàn thiện pháp luật quản lý, điều chỉnh lĩnh vực bất động sản, nhà ở, nhất là dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5. Đẩy mạnh tái cơ cấu thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, cân bằng; Có chính sách thu hút, tạo nguồn vốn trung, dài hạn cho thị trường bất động sản.

Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ việc huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán. Có biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường bất động sản, tạo điều kiện cho thị trường hoạt động thông suốt, chất lượng, không để xảy ra tình trạng “bong bóng” bất động sản.

Phương Uyên