Thương Hiệu Ngày Nay > THƯƠNG HIỆU > Thương hiệu và Hội nhập > Hơn 12.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2020

Hơn 12.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2020

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10 đã có 12.205 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 18,4% so với tháng trước, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 10,4% lên 5.044.

Vốn đăng kí bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 13,6 tỉ đồng, giảm 31,2% so với tháng trước và tăng 15,1% so với cùng kì năm 2019.

Trong tháng 10, cả nước còn có 5.044 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,4% so với tháng trước và giảm 30,4% so với cùng kì năm 2019; có 3.293 doanh nghiệp đăng kí tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 0,7% và tăng 57,9%.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 3.579, so với tháng trước và cũng kì đều giảm 12,6% và giảm 28,6%. Bên cạnh đó, 1.413 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 18,6% và tăng 0,2%.

unnamed

Hơn 12.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 (ảnh minh họa)

Tính chung 10 tháng, cả nước có gần 111,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.594,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 850,3 nghìn lao động, giảm 2,9% về số doanh nghiệp, tăng 11,1% về vốn đăng ký và giảm 17% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho hay, xét theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng năm nay có 2.187 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước; gần 33,4 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 8,6%; 75,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 7,9%.

Trong tất cả các ngành, lĩnh vực hoạt động, bên cạnh ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản còn có ngành sản xuất phân phối điện, nước, gas có số doanh nghiệp thành lập mới đạt 4.877 doanh nghiệp, tăng 270,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các ngành còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới giảm: dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác 5.557 doanh nghiệp, giảm 17,8%; kinh doanh bất động sản 5.474 doanh nghiệp, giảm 19,2%; dịch vụ lưu trú và ăn uống 4.296 doanh nghiệp, giảm 22,2%; giáo dục và đào tạo 3.051 doanh nghiệp, giảm 11,8%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 1.050 doanh nghiệp, giảm 13,1%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí 731 doanh nghiệp, giảm 35,9%;…

Hiện Đông Nam Bộ vẫn là địa phương có số doanh nghiệp đăng kí thành lập mới qua 10 tháng đầu năm nhiều nhất với 46.025 doanh nghiệp, chiếm 41% cơ cấu. Tiếp đến là khu vực đồng bằng sông Hồng với 32.885 doanh nghiệp, tương ưng với 30%, 15.267 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới tương đương 14% từ khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng có gần 85,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 41,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 58,7%; gần 30,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 12,4%; 13,5 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,1%, trong đó có 11,9 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 2%; 223 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 23,9%.

 

Tú Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *