Thanh-Ha

Khu đô thị Thanh Hà

Tại Thông báo Kết luận của các Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về xử lý các tồn tại, vướng mắc, thủ tục đầu tư dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT, UBND TP thống nhất giải quyết dứt điểm các tồn tại và sớm tiếp tục triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ).

Theo đó, UBND TP giao các sở, ngành, đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ đảm bảo hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trong quý I/2023 để thực hiện tiếp dự án đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Cụ thể, UBND TP.Hà Nội yêu cầu thực hiện đồng thời các thủ tục gia hạn thời hạn dự án đầu tư, thời hạn thực hiện hợp đồng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư đối ứng, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, ký phụ lục hợp đồng và các quy trình thủ tục cần thiết khác để đảm bảo cở sở pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, báo cáo UBND Thành phố việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án đầu tư, gia hạn hợp đồng BT, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố xem xét trước ngày 20/01/2023.

Nhà đầu tư khẩn trương, tiếp tục thực hiện ngay việc thi công xây dựng đối với 09 km đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đã bàn giao mặt bằng.

Việc ký kết Phụ lục Hợp đồng phải trên cơ sở đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Dự án đầu tư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư đối ứng, xác định giá trị quỹ đất đối ứng thanh toán Dự án đầu tư theo hình thức BT.

TP cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo UBND Thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo quy định, báo cáo UBND Thành phố xem xét trong tháng 02/2023.

thanh-ha-cienco-5

TP Hà Nội “đặt lịch” hẹn thời gian hoàn chỉnh pháp lý cho Dự án đường trục phía Nam Hà Nội và các dự án đối ứng Thanh Hà, Mỹ Hưng trong quý I/2023.

Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị đối ứng của Dự án đầu tư gồm: Khu đô thị Thanh Hà A, Khu đô thị Thanh Hà B, Khu đô thị Mỹ Hưng làm cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất thanh toán cho Dự án đầu tư theo hình thức BT, báo cáo UBND Thành phố xem xét trong Quý I/2023.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi quá trình thực hiện dự án, đảm bảo việc thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng thi công công trình.

Đối với nội dung đề nghị của Nhà đầu tư về tạm thời chưa nộp ngân sách 920 tỷ đồng tiền lãi vay theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và sẽ thực hiện sau khi xác định lại giá trị Dự án BT, giá trị tiền sử dụng đất các dự án đối ứng, đề nghị các đơn vị có văn bản báo cáo Thanh tra Chính phủ, các Sở, ngành Thành phố có liên quan xem xét.

Trước đó, Dự án Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà A, B và khu đô thị (KĐT) Mỹ Hưng (quận Hà Đông và huyện Thanh Oai) thuộc chủ đầu tư Công ty Địa ốc Cienco5. Tuy nhiên, ngày 25/11/2020, cựu Phó Chủ tịch Thành phố Hà Nội ông Nguyễn Quốc Hùng đã kí công văn số 5269/QĐ-UBND nội dung điều chỉnh lại tên người sử dụng đất tại các khu đô thị Thanh Hà A,B và Mỹ Hưng cho một chủ đầu tư khác đã gây nhiều tranh cãi.

Sau 2 năm, ngày 01/12/2022, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký Quyết định số 4816/QĐ -UBND bãi bỏ tên người sử dụng đất tại Khu đô thị Thanh Hà.

Diệu Hoa