Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực giúp cải thiện hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời giúp bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Do đó, việc các doanh nghiệp sản xuất tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

Theo ông Trịnh Quốc Vũ – Phó vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bển vững (Bộ Công Thương) việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực giúp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển nền kinh tế, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Theo ông Vũ, hiện các ngành công nghiệp của Việt Nam chiếm hơn 47% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc.

cohoiQuangNam-6

Khi doanh nghiệp sản xuất triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng sẽ mang lại ý nghĩa  quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

“Từ các khảo sát của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giái đoạn 2019 – 2030, VNEEP3 cho thấy, dư địa tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Việt Nam trong công nghiệp còn khả thi từ 20-30%. Do đó, đơn vị xây dựng dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp thay đổi công nghệ theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp. Qua đó góp phần thúc đẩy khối doanh nghiệp công nghiệp kiên định theo đuổi mục tiêu tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu”, ông Trịnh Quốc Vũ cho hay.

Được biết, để thúc đẩy việc tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo giới thiệu: “Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam – Dự án VSUEE”. Dự án này có tổng kinh phí là 11,3 triệu USD gồm hợp phần 1 vận hành Quỹ chia sẻ rủi ro 3 triệu USD và hợp phần 2 hỗ trợ kỹ thuật 8,3 triệu USD.

Theo đó, thời gian thực hiện dự án từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2026. Khi tham gia dự án VSUEE, các doanh nghiệp công nghiệp được áp dụng các công nghệ cải tiến và tối ưu hóa sản xuất để cắt giảm chi phí sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của mình trong các thị trường trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, các ngân hàng thương mại được hưởng lợi từ việc phát triển sản phẩm vay tiết kiệm năng lượng công nghiệp, được tăng cường năng lực kỹ thuật về thẩm định và theo dõi đầu tư cho tiết kiệm năng lượng. Thông qua những hoạt động này, các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, các ngân hàng tham gia dự án còn được cấp bảo lãnh tín dụng một phần cho các khoản vay của doanh nghiệp và các công ty dịch vụ năng lượng đầu tư vào các dự án tiết kiệm năng lượng.

Ông Chu Bá Thi – Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết trong nhiều năm qua, Ngân hàng Thế giới đã đồng hành cùng với Việt Nam, thông qua Bộ Công thương  thúc đẩy ngành năng lượng Việt Nam phát triển bền vững. Theo ông Thi, WB cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng sử dụng năng lượng thông qua hàng loạt chương trình, dự án đã và đang đưa vào triển khai trong thời gian tới.

“Những dự án hợp tác giữa WB và Bộ Công thương sẽ đóng góp vào thành công của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030”, ông Thi cho hay.

Bên cạnh các doanh nghiệp công nghiệp và ngân hàng tham gia dự án, các cơ quan/đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện dự án như đơn vị quản lý nhà nước về tiết kiệm năng lượng ở Trung ương và Địa phương, các trung tâm tiết kiệm năng lượng trên phạm vi cả nước được tăng cường năng lực về quản lý ngành, xây dựng đồng bộ hệ thống dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý, số liệu trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Tuấn Vỹ