Bộ GTVT đang đề xuất triển khai tiếp 11 dự án cao tốc trên tuyến Bắc – Nam, chiều dài khoảng hơn 820km, tổng mức đầu tư khoảng 105.035 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Danh mục 11 dự án mới này nằm trong dự thảo danh mục các dự án nhóm A dự kiến chuẩn bị đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đề xuất, Ban Quản lý dự án Thăng Long được Bộ GTVT giao nhiệm vụ chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cưu tiền khả thi của 2 dự án cao tốc: Bãi Vọt – Hàm Nghi (34 km, tổng mức đầu tư 4.549 tỷ đồng) và Hàm Nghi – Vũng Áng (53,4 km, tổng mức đầu tư 5.162 tỷ đồng).

Ban Quản lý dự án 6 được giao 2 dự án Vũng Áng – Bùng (54 km, 9.554 tỷ đồng) và Bùng – Vạn Ninh (60 km, 8.758 tỷ đồng). Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh 2 dự án Vạn Ninh – Cam Lộ (55 km, 11.306 tỷ đồng) và Cam Lộ – La Sơn giai đoạn hoàn chỉnh (98 km, 3.500 tỷ đồng).

Ban Quản lý dự án 2 được giao 2 dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (92 km, 14.649 tỷ đồng) và Hoài Nhơn – Quy Nhơn (78 km, 12.420 tỷ đồng).

Ban Quản  lý dự án 85 được giao 2 dự án Quy Nhơn – Tuy Hòa (100 km, 15.923 tỷ đồng) và Tuy Hòa – Vân Phong (44 km, 7.006 tỷ đồng). Ban Quản lý dự án 7 được giao dự án Vân Phong – Nha Trang (76,6 km, 12.205 tỷ đồng).

Ban Quản lý dự án 7 được giao dự án Vân Phong – Nha Trang dài 76,6 km, tổng mức đầu tư 12.205 tỷ đồng.

Nếu 11 dự án cao tốc mới này được Chính phủ trình Quốc hội khóa tới thông qua chủ trương và đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, kết hợp với 11 dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017 – 2020 đang triển khai, cao tốc Bắc – Nam sẽ được kết nối khép kín toàn tuyến từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.

11 dự án cao tốc thành phần Bắc – Nam giai đoạn 2017 – 2020 đang triển khai được Quốc hội thông qua chủ trương ngày 22/11/2017, có chiều dài 654 km, tổng mức đầu tư 118.716 tỷ đồng, gồm 55.000 tỷ đồng vốn ngân sách và 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách, gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa hoàn thành kịp tiến độ Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông, theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công các gói thầu thuộc 3 dự án đầu tư công được triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ . Trong đó, Dự án Cao Bồ – Mai Sơn đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và đã triển khai thi công từ tháng 12/2019.

Dự án Cam Lộ – La Sơn đã hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp 05/11 gói thầu, trong đó đã khởi công 2 gói thầu trong tháng 9/2019, 3 gói thầu đang huy động thiết bị để triển khai thi công; 6 gói thầu còn lại đã cơ bản hoàn thành công tác đấu thầu, dự kiến triển khai thi công trong quý I/2020; Cầu Mỹ Thuận 2 đã ký hợp đồng 1 gói thầu đường dẫn để triển khai thi công trong quý I/2020; 2 gói thầu đường dẫn và cầu dẫn còn lại sẽ triển khai thi công trong quý II/2020).

Đối với 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đã cơ bản hoàn thành công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật các gói thầu và đã hoàn thành công tác đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển và trình kết quả sơ tuyển.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, về tổng thể, Dự án chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ đề ra, có nguy cơ chậm nhiều so với dự kiến. Nếu không có giải pháp tốt thì Dự án khó đáp ứng được yêu cầu của Quốc hội.

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trong các công việc cụ thể (thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng…), có kế hoạch chi tiết để kiểm soát tiến độ từng dự án thành phần…