Thương Hiệu Ngày Nay > VĂN HÓA XÃ HỘI > Du lịch - Ẩm thực > Công nhận logo và slogan cho du lịch xứ Thanh

Công nhận logo và slogan cho du lịch xứ Thanh

Ngày 24/2, nguồn tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định về việc công nhận biểu trưng (logo) du lịch tỉnh Thanh Hóa và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vừa qua tiếp tục lựa chọn Chương trình phát triển du lịch là một trong 6 chương trình trọng tâm, đặc biệt Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã mở ra cơ hội mới cho ngành du lịch.

105d4094653t5076l5-222

Hình ảnh logo và slogan du lịch Thanh Hóa.

Trong giai đoạn 2016–2020, du lịch Thanh Hóa đã gặt hái nhiều thành công tạo ra nền tảng bước đầu của một ngành công nghiệp du lịch.

Trên cơ sở đó, tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu tổng quát, phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là trung tâm du lịch động lực của vùng Bắc Trung bộ và thuộc nhóm các địa phương có ngành du lịch phát triển của cả nước. Đồng thời, giai đoạn 2021-2025, đón được 68,989 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,9%/năm; trong đó khách quốc tế là 3,178 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 88,7%/năm. Tổng thu từ du lịch là 161.235,8 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 34,4%/năm; trong đó tổng thu từ khách quốc tế là 1.257,7 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 124,1%/năm.

Cùng với việc đề ra các mục tiêu cho giai đoạn phát triển mới, cũng như nắm bắt thời cơ, nhận diện thách thức; du lịch Thanh Hóa đã xác định một tầm nhìn mới, một chiến lược phát triển bài bản và khả thi. Việc ban hành logo và slogan đánh dấu thương hiệu Du lịch Thanh Hóa trên bản đồ du lịch Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung.

Duy Duẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *