CNHT-1

Ngành CNHT của TP.HCM đang có nhiều cơ hội để phát triển.

Trong những năm qua, TP.HCM cũng như nhiều địa phương luôn có những chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực CNHT. Đặc biệt, TP.HCM đã hỗ trợ 100% vốn vay ngân hàng với thời hạn lên đến 7 năm theo tinh thần của Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP.HCM.

Ngoài chính sách hỗ trợ về vốn, TP.HCM cũng thường xuyên tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư, tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm CNHT trong nước với các doanh nghiệp FDI, nhằm mục tiêu kết nối doanh nghiệp sản xuất CNHT, doanh nghiệp FDI và các nhà sản xuất công nghiệp có chiến lược nội địa hóa sản phẩm CNHT.

Bà Lê Nguyễn Duy Oanh – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ (Sở Công Thương TP.HCM) cho biết, hiện nay, các tập đoàn sản xuất lớn của thế giới hoạt động tại Việt Nam đang đẩy mạnh tìm kiếm nhà cung cấp tại chỗ để tăng tỷ lệ nội địa hóa. Đại dịch COVID-19 đã làm cho sản xuất công nghiệp giảm đáng kể, và các nhà sản xuất nước ngoài muốn tìm kiếm các nhà cung cấp trong nước để tối ưu hóa trong sản xuất.

Có thể nói, ngành CNHT của TP.HCM nói riêng và của Việt Nam nói chung đang có nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu cao từ các doanh nghiệp FDI đa quốc gia, các doanh nghiệp ngành CNHT trong nước cần đầu tư dây chuyền, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần có cơ chế thuận lợi nhằm giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh để các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đình Đại