Thủ tướng giảm 170,333 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2016 tiếp tục còn dư và kế hoạch các năm (Ảnh minh hoạ)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định số 369/QĐ-TTg điều chỉnh giảm 170,333 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2016 tiếp tục còn dư và kế hoạch các năm: 2017 kéo dài sang năm 2018, 2018 kéo dài sang năm 2019 và năm 2019 tương ứng của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Điều chỉnh giảm 817,968 tỉ đồng trong số 1.349 tỉ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 đã được Thủ tướng giao cho 4 dự án sử dụng vốn dư tại quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 29-5-2017.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 871,968 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho 5 dự án.

Trong đó, 170,019 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 từ nguồn vốn tiếp tục còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

701,949 tỉ đồng trong số 1.602,918 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 đã điều chỉnh giảm của các dự án dư vốn tại điều 1 quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 5-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn bổ sung cho các dự án trên đến hết ngày 31/12/2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch – đầu tư, Bộ Tài chính cùng phối hợp để thực hiện.