Thương Hiệu Ngày Nay > VĂN HÓA XÃ HỘI > Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh: Xác định mục tiêu với các giá trị là cốt lõi của doanh nghiệp

Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh: Xác định mục tiêu với các giá trị là cốt lõi của doanh nghiệp

  • bởi

Xét đề nghị của Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc ban hành Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam.

a3

Trách nhiệm xã hội là một trong những tiêu chí tạo nên văn hóa kinh doanh. (Doanh nghiệp ủng hộ đồng bào khó khăn tại huyện Tủa Chùa, Điện Biên)

Tại Diễn đàn tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã nhấn mạnh, văn hoá doanh nghiệp có thể chiếm 20-30% hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, cần một tầm nhìn đa chiều, xác định mục tiêu với các giá trị là cốt lõi của doanh nghiệp; khuyến khích sáng tạo giá trị chung với con người là yếu tố quyết định; xây dựng môi trường làm việc mở và ứng dụng công nghệ thích nghi mọi hoàn cảnh để doanh nghiệp phát triển.

Chính vì vậy, Dự thảo Bộ tiêu chí Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ tập trung vào việc xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; văn hóa của người đứng đầu doanh nghiệp; tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh; tôn trọng người tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi của khách hàng, góp phần nâng cao văn hóa doanh nghiệp để phát triển bền vững.

Doanh nhân Nguyễn Văn Trường – Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Sự Kiện Truyền Thông Truyền Hình Thăng Long cho rằng, văn hóa doanh nghiệp là linh hồn tạo nên cốt cách và thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp sẽ giúp công ty đoàn kết, vượt qua khó khăn và nắm bắt cơ hội, qua đó tạo dựng nên môi trường làm việc tích cực cho các thành viên trong công ty. Đào tạo và phát triển con người là trọng tâm trong xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

 

Thúy Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *