Thương Hiệu Ngày Nay > KINH TẾ > Đầu tư > Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sẽ triển khai gói đầu tư công trong tháng 4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sẽ triển khai gói đầu tư công trong tháng 4

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, từ tháng 4/2022 sẽ triển khai gói đầu tư công.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022 diễn ra chiều tối 3/3, trả lời câu hỏi của báo chí về việc triển khai gói kích thích kinh tế, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, so với yêu cầu, tiến độ của Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ thì cơ bản các bộ, ngành, địa phương đáp ứng được yêu cầu về tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong việc tổng hợp công tác triển khai.

“Bộ Tài chính đã rất chủ động dự thảo và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn về các chính sách liên quan đến điều chỉnh thuế, phí và lệ phí để có thể triển khai được ngay trong những tháng đầu năm 2022”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho hay.

123

 Sẽ triển khai gói đầu tư công trong tháng 4.

Về các giải pháp liên quan đến nguồn tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng rất chủ động trong việc phối hợp với các bộ, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để soạn thảo các văn bản, nhất là các nghị định về hướng dẫn đối với các nguyên tắc, tiêu chí, cũng như là các đối tượng để được hỗ trợ từ nguồn tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh đó, khó khăn chủ yếu tập trung ở phần về đầu tư công, do liên quan đến nhiều dự án cũng như trình tự, thủ tục phê duyệt các dự án. Tiến độ cũng như công tác tổng hợp các dự án đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội hiện nay có chậm hơn một chút do các bộ, ngành, địa phương có tiến độ thực hiện rất khác nhau, thường có sự chờ đợi lẫn nhau.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu với Chính phủ phương án theo hướng cho các Bộ, ngành, địa phương nào xong trước thì tổng hợp, trình Thủ tướng trước các dự án đầu tư công; còn bộ, ngành nào gửi sau sẽ hoàn thiện trình sau. Dự kiến, công tác chuẩn bị hồ sơ sẽ hoàn thành trong tháng 2 và tháng 3, từ tháng 4 có thể triển khai được các gói đầu tư.

Về lưu ý với các bộ, ngành, địa phương, đại diện Bộ KH&ĐT cho rằng, đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 11 rất chi tiết với các khoản mục cụ thể cũng như là các nhiệm vụ cụ thể giao cho từng bộ, ngành, địa phương có liên quan gắn với tiến độ, thời gian cũng như là các hình thức triển khai thực hiện.

Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong muốn các bộ, ngành, địa phương giám sát các nhiệm vụ được phân công theo Nghị quyết 11 để triển khai thực hiện khẩn trương, hiệu quả, có như vậy thì hiệu quả của Chương trình được phát huy cao nhất có thể.

Minh Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *