Thương Hiệu Ngày Nay > BẤT ĐỘNG SẢN > 1 luật sửa 9 luật tác động ra sao đến thị trường bất động sản?

1 luật sửa 9 luật tác động ra sao đến thị trường bất động sản?

Điểm sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở là điểm nhận được nhiều quan tâm từ phía dư luận và cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua.

Văn phòng Chủ tịch nước vừa tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự vừa được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

dat-nong-nghiep-3

Điểm sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở tiếp tục không cho phép sử dụng đất không phải là đất ở làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Luật cơ cấu thành 11 điều, gồm 9 điều sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật hiện hành, 1 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022.

Đáng chú ý, liên quan đến thị trường bất động sản, tại Điều 4 của Luật quy định rõ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở.

Trong đó, nội dung cụ thể được sửa đổi theo hướng:

“1. Có quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này mà việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các trường hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật.

  1. a) Có quyền sử dụng đất ở;
  2. b) Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở vẫn sẽ theo hướng không bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại vì vấn đề này theo cơ quan thẩm tra, cần được đánh giá tác động kỹ.

Như vậy, Luật vẫn chưa quy định về việc công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đối với chủ đầu tư có quyền sử dụng đất 100% là đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Trước đó, Dự thảo luật sửa đổi 9 Luật đã nhận được 2 luồng ý kiến trái chiều về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, có 2 loại ý kiến. Một là đề nghị cân nhắc thận trọng việc bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở để làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại vì cho rằng nội dung này chưa được Chính phủ đánh giá tác động kỹ lưỡng, thận trọng, có thể dẫn đến làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Hai là tán thành sự cần thiết sửa đổi khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở như Chính phủ trình để tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, tuy nhiên, đề nghị Chính phủ đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn, bảo đảm quản lý chặt chẽ đất đai.

dat-nong-nghiep-2-1

Việc bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn

Do đó, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng trước mắt chỉ sửa đổi khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở để làm rõ và phân định các hình thức sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã được Luật Nhà ở hiện hành quy định, tháo gỡ vướng mắc về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Quyết định “không bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại” cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn và chưa đạt được sự đồng thuận cao.

Tuy nhiên, về phía các chuyên gia cho rằng điều này có thể là rào cản với thị trường địa ốc, bởi rất nhiều các dự án đang có đất nông nghiệp bị mắc kẹt, không thể triển khai vì không có một phần đất ở.

Diệu Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *