Thương Hiệu Ngày Nay >

cục sở hữu trí tuệ

vai1

Vải thiều Lục Ngạn được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản – Thêm một chứng nhận uy tín

Phòng Sở hữu trí tuệ, Cục Công nghiệp thực phẩm (FIAB), Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản vừa có thông báo về vải thiều… Đọc tiếp »Vải thiều Lục Ngạn được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản – Thêm một chứng nhận uy tín