Thương Hiệu Ngày Nay >

Bảng Xếp Hạng 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Hình 6

Xây dựng lực lượng nhân sự nòng cốt tài năng – Là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Cùng với việc “săn tìm” các nhân tài ở bên ngoài, là việc xây dựng những chương trình để nuôi dưỡng và phát triển nguồn… Đọc tiếp »Xây dựng lực lượng nhân sự nòng cốt tài năng – Là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp