Thương Hiệu Ngày Nay >

bang California (Mỹ)

Hình 7a

Nhà máy Sữa tại Mỹ của Vinamilk ủng hộ hàng ngàn lít sữa cho người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19

Nhà máy Sữa Driftwood của Vinamilk tại Mỹ vừa ủng hộ gần 23 ngàn lít sữa cho tổ chức từ thiện Ngân hàng thực phẩm… Đọc tiếp »Nhà máy Sữa tại Mỹ của Vinamilk ủng hộ hàng ngàn lít sữa cho người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19