Thương Hiệu Ngày Nay >

AXYS Technologies

pic 4

Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn: Ký kết các hợp đồng khảo sát thực địa lớn tại Việt Nam

Mới đây, tại Hà nội, tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu khí châu Á và Công ty TNHH… Đọc tiếp »Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn: Ký kết các hợp đồng khảo sát thực địa lớn tại Việt Nam