Thương Hiệu Ngày Nay >

Asiapetro

pic 4

Tập đoàn CIP và tỉnh Bình Thuận ký kết Biên bản Ghi nhớ phát triển dự án điện gió ngoài khơi La Gàn

Mới đây, tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), thay mặt Quỹ Thị trường Mới I, cùng với Asiapetro và Novasia Energy, đã ký Biên bản… Đọc tiếp »Tập đoàn CIP và tỉnh Bình Thuận ký kết Biên bản Ghi nhớ phát triển dự án điện gió ngoài khơi La Gàn