Thương Hiệu Ngày Nay >

20/20 hành khách ở TP HCM đi trên chuyến bay VN0054 đều âm tính ca nhiễm thứ 17